Nabór kandydatów

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W AUGUSTOWIE
 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach

 

Wyniki naboru:

Aktualne:

Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym w wymiarze pełnego etatu.

  

   

Archiwalne:
Główny Specjalista ds. spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

Główny Specjalista – Koordynator powiatowego projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Referent ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii

Referent ds. gospodarki nieruchomościami rolnymi w Wydziale Geodezji i Kartografii

Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa

Młodszego Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansowo Budżetowego.

Młodszego referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wymiarze pełnego etatu.

Specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wymiarze pełnego etatu.

Młodszego referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wymiarze pełnego etatu.

Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii w wymiarze pełnego etatu

Referent w Wydziale Organizacyjno-Prawnym ds. obsługi obrad Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji Rady

Młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w wymiarze pełnego etatu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe Augustów

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2005-12-23

Data modyfikacji: 2018-11-16

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2005-12-23