OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Augustowski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Augustowie do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii  
wybrano Panią Katarzynę Dobkowską, zam. Augustów 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia w największym stopniu wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Dobkowska  uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej największą, spośród wszystkich kandydatów, ilość punktów za zaprezentowaną wiedzę z zakresu znajomości ustawy o samorządzie powiatowym, podstaw Kpa, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, umiejętności interpersonalnych oraz ponad 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.                  
Ponadto kandydatka zaprezentowała się jako osoba otwarta na kontakt z otoczeniem, charakteryzująca się wysoką kulturą osobistą. 

Starosta Augustowski
Franciszek Wiśniewski

Augustów, dnia 12 września 2014r.  


 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-09-12

Data modyfikacji: 2014-09-12

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2014-09-12