OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Starosta Augustowski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Augustowie do zatrudnienia na stanowisku:   
   

Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii

wybrano Pana Eryka Bogdan, zam. Augustów


Uzasadnienie wyboru:
Kandydat wybrany na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Pan Eryk Bogdan uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej największą, spośród wszystkich kandydatów, ilość punktów. Pan Eryk Bogdan posiada  kierunkowe wykształcenie, wykazał się znajomością zagadnień realizowanych na stanowisku objętym naborem oraz znajomością przepisów z zakresu Kpa i ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto kandydat zaprezentował się jako osoba otwarta na kontakt z otoczeniem, charakteryzująca się wysoką kulturą osobistą. 


Starosta Augustowski
Franciszek Wiśniewski


Augustów, dnia 14.10.2011r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2005-12-23

Data modyfikacji: 2011-10-14

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2005-12-23