OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Starosta Augustowski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Augustowie do zatrudnienia na stanowisku:

Referenta w Wydziale Organizacyjno-Prawnym ds. obsługi obrad Rady Powiatu
oraz posiedzeń Komisji Rady
wybrano Panią Urszulę Tomczyk, zam. Raczki

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia w największym stopniu wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Urszula Tomczyk uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej największą, spośród wszystkich kandydatów, ilość punktów za zaprezentowaną wiedzę z zakresu znajomości ustawy o samorządzie powiatowym, podstaw Kpa, programów komputerowych i podstawowych zasad elektronicznej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, umiejętności interpersonalnych oraz ponad 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej w zakresie obsługi posiedzeń organów administracji samorządowej.
Ponadto kandydatka zaprezentowała się jako osoba otwarta na kontakt z otoczeniem, charakteryzująca się wysoką kulturą osobistą.

Starosta Augustowski
Franciszek WiśniewskiAugustów, dnia 05 stycznia 2012r.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2012-01-05