konsultacje społeczne

Augustów, 25.09.2018r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2019-2028 obejmujących miejscowości: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Krasne, Łąki wsi Krasne, Kurianka, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Starożyńce, Żabickie, gmina Lipsk powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 1 października 2018r. do dnia 22 października 2018r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, 21.11.2017r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2018-2027 obejmujących miejscowości: Sosnowo w gminie Sztabin, Skieblewo w gminie Lipsk, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pruska, Tajenko w gminie Bargłów Kościelny, obręby 1-2, 4-7 miasta Augustów, powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 17 grudnia 2016r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, 02.01.2018r.

Pliki do pobrania:

- Podsumowanie
- Uzasadnienie

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2018-09-25

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2017-11-21