Oświadczenia majątkowe 2014

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE:

- oświadczenia majątkowe radnych złożone do 30.04.2014r

- członka zarządu powiatu,

- sekretarza powiatu,

- skarbnika powiatu,

- kierownika jednostki organizacyjnej powiatu,

- osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

- oświadczenia majątkowe radnych złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji

- ostatnie oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE złożone w związku rezygnacją starosty ze stanowiska:

- oświadczenie majątkowe starosty złożone w zw. z rezygnacją ze stanowiska

- oświadczenia członków zarządu powiatu w zw. z przyjętą rezygnacją starosty

- pierwsze oświadczenie majątkowe starosty

- pierwsze oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu

 Korekty oświadczeń majątkowych:

- radnego powiatu

- kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
 

- osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

 

OSTATNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU - KADENCJI 2010-2014:

- ostatnie oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Augustowie

PIERWSZE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE  - KADENCJI 2014-2018:

- pierwsze oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Augustowie

- pierwsze oświadczenia majątkowe radnych powiatu

- pierwsze oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej powiatu

- pierwsze oświadczenie majątkowe Starosty Augustowskiego

Korekty oświadczeń majątkowych:

- korekta do oświadczenia majątkowego radnego powiatu z dnia 22.12.2014r. - Leszek Marian Skubis

- korekta do pierwszego oświadczenia majątkowego kierownika jednostki organizacyjnej powiatu - Barbara Koronkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2014-07-14

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-07-16

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2020-03-12

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2014-07-16