SPIS TREŚCI

I. Raport o stanie powiatu /część I/

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka powiatu
1. 1. Położenie geograficzne i podział administracyjny
1. 2. Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne
1. 3. Instytucje podległe i współpracujące
1. 4. Zakres działania i zadania Powiatu Augustowskiego

2. Potencjał demograficzno - społeczny
2. 1. Dane demograficzne
2. 2. Struktura zatrudnienia
2. 3. Mieszkalnictwo
2. 4. Oświata
2. 5. Ochrona zdrowia
2. 6. Opieka społeczna
2. 7. Kultura i wypoczynek
2.7.1. Działalność sportowa na terenie powiatu augustowskiego
2. 8. Stan bezpieczeństwa publicznego
2. 9. Analiza SWOT - Infrastruktura społeczna
2.10. Analiza SWOT - Demografia

3. Gospodarka
3.1. Rolnictwo
3.1.1. Struktura obszarowa
3.1.2. Struktura użytków rolnych
3.1.3. Gleby
3.1.4. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
3.1.5. Kierunki produkcji rolnej
3.1.6. Zatrudnienie w rolnictwie
3.1.7. Klasyfikacje rolników
3.1.8 Otoczenie instytucjonalne rolnictwa
3.1.9. Analiza SWOT
3.2. Przetwórstwo rolno - spożywcze
3.3. Działalność gospodarcza poza rolnictwem
3.3.1. Sektorowa struktura gospodarki
3.3.2. Struktura działalności gospodarczej według sekcji EKD
3.3.3. Analiza SWOT
3. 4. Turystyka
3.4.1. Baza turystyczna powiatu
3.4.2. Analiza SWOT

4. Infrastruktura techniczna
4. 1. Komunikacja
4.1.1. Drogi
4.1.2. Rodzaje komunikacji
4. 2. Zaopatrzenie w wodę
4. 3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
4. 4. Gospodarka odpadami
4. 5. Gazownictwo
4. 6. Ciepłownictwo
4. 7. Elektroenergetyka
4. 8. Telekomunikacja
4. 9. Analiza SWOT - infrastruktura techniczna

5. Sytuacja finansowa powiatu augustowskiego
5. 1. Analiza budżetu powiatu augustowskiego w latach 1999 - 2001
5.1.1. Dochody powiatu augustowskiego
5.1.2. Wydatki powiatu augustowskiego
5.1.3. Finansowanie inwestycji
5. 2. Analiza SWOT

II. Misja i cele rozwoju Powiatu Augustowskiego /część II/

1. Misja rozwoju Powiatu Augustowskiego
2. Cele rozwoju Powiatu Augustowskiego
3. Strategia rozwoju a Wieloletni Plan Inwestycyjny
4. Zarządzanie Strategią


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2004-12-15

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2005-01-21

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2004-12-15