Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

1.    Archiwum Zakładowe,
2.    Książka kontroli zewnętrznej,
3.    Rejestr kancelaryjny – elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów,
4.    Rejestr skarg i wniosków,
5.    Rejestr uchwał Rady Powiatu,
6.    Rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
7.    Rejestr pełnomocnictw, upoważnień,
8.    Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu,
9.    Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Powiatu,
10.  Wykaz radnych Rady Powiatu,
11.  Rejestr zamówień publicznych,
12.  Rejestr zarządzeń Starosty,
13.  Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych,
14.  Ewidencja osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych ( akta osobowe),
15.  Ewidencja oświadczeń majątkowych,
16.  Rejestr zbiorów danych,
17.  Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
18.  Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
19.  Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
20.  Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Augustowskiego podlegających rejestracji w KRS
21.  Rejestr cen i wartości nieruchomości,
22.  Ewidencja gruntów i budynków,
23.  Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości,
24.  Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
25.  Zasób Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
26.  Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
27.  Rejestr decyzji pozwoleń na budowę,
28.  Rejestr zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
29.  Rejestr dzienników budów.
30.  Rejestr wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
31.  Rejestr sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
32.  Rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom
33.  Rejestr wydanych świadectw legalności pozyskania drewna,
34.  Rejestr informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy,
35.  Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
36.  Ewidencja uproszczone plany urządzenia lasu.
37.  Archiwum geologiczne,
38.  Rejestr działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców  i innych podmiotów prowadzących szkolenie,
39.  Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
40.  Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
41.  Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
42.  Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
43.  Rejestr zezwoleń na krajowy transport osób,
44.  Rejestr wniosków i udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób,
45.  Rejestr wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
46.  Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, kategorii II i kategorii III,
47.  Rejestr pojazdów archiwalny,
48.  Ewidencja wpisywania i skreślania instruktorów i wykładowców,
49.  Ewidencja wydawania i cofania uprawnień dla diagnostów,
50.  Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
51.  Ewidencja pojazdów,
52.  Ewidencja kierowców,
53.  Ewidencja pojazdów przekazanych przez firmę usuwającą pojazdy z dróg,
54.  Ewidencja osób korzystających z porad Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
55.  Rejestr czynności przetwarzania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno-Prawny

Data wytworzenia: 2018-06-09

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data wprowadzenia: 2004-03-24

Modyfikujący: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2018-06-09

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2004-03-24