WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Informacje

POSTANOWIENIE NR 43/2014 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Augustowie

POSTANOWIENIE NR 38/2014 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

POSTANOWIENIE NR 36/2014 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad powiatów w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych.

Wyniki

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Augustowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGACH WYBORCZYCH

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu w Augustowie

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU Augustowskiego, Okręg nr 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego


INFORMACJA

POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W AUGUSTOWIE informuje, że w dniu wyborów 16 listopada 2014 r. pełni dyżur w swojej siedzibie przy ul. 3 Maja 29 w Augustowie (budynek Starostwa Powiatowego) od godziny 7.00 do czasu zakończenia wyborów.

Tel. kontaktowe: 87 643 96 63 i 87 643 96 50

Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie - Jolanta Dubińska-Francke


OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany w OBWIESZCZENIU Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Augustowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Augustowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17.10.2014 r. w sprawie losowania numerów listom kandydatów zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów: augustowskiego, sokólskiego, sejneńskiego i suwalskiego

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej, siedzibie i godzinach urzędowania.

OBWIESZCZENIE Starosty Augustowskiego z dnia 01 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2014 r.  o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 220/XXXIV/2014 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 21 sierpnia 2014r.
w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014:

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2014-08-02

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Modyfikujący: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2020-09-15

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2014-08-22