WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informacje

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Augustowie w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 23 października 2018 r. i dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego (WYCIĄG)

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGACH WYBORCZYCH

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu w Augustowie

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU Augustowskiego, Okręg nr 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie w dniu 20 października 2018 r. i w dniu wyborów - 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Augustowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. z podziałem na okręgi wyborcze:

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatom na radnych w wyborach do Rady Powiatu Augustowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Suwałkach  z dnia 27  września 2018 r. o losowaniu numerów listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów: augustowskiego, sokólskiego, sejneńskiego i suwalskiego, którym  nie zostały przyznane numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej, siedzibie i godzinach urzędowania.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 10 i 11 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie w wyborach do Rady Powiatu w Augustowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018:

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Modyfikujący: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2020-09-15

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2018-08-23