Budżet Powiatu 2022

Uchwały dotyczące budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok

Uchwały dotyczące zmian w budżecie:

 1. UCHWAŁA NR 195/XXV/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok
 2. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok
 3. UCHWAŁA NR 217/XXVII/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok
 4. UCHWAŁA NR 220/XXVIII/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok
 5. UCHWAŁA NR 224/XXIX/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok
 6. UCHWAŁA NR 232/XXX/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok
 7. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok
 8. UCHWAŁA NR 248/XXXII/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok

Informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego:

 1. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I kwartał 2022 r. 
 2. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za II kwartał 2022 r.
 3. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za III kwartał 2022 r.
 4. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
 5. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
 6. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

UCHWAŁA NR 774/112/22 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 rok

UCHWAŁA NR 799/116/22 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 rok i wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w spłacie oraz udzielono pomocy publicznej w 2021 roku

UCHWAŁA NR 856/121/22 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2022 r.

UCHWAŁA NR 857/121/22 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 roku

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowo Budżetowy - Anna Ziarko

Data wytworzenia: 2022-01-07

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2023-04-20

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2022-01-07