INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 
2006 rok

Wykonanie           na dzień 31.03.2006 r.

1

2

3

4

   
I. Dochody ogółem

51 567 840

11 256 378
II. Wydatki ogółem

52 545 752

8 228 440
III. Nadwyżka / deficyt -977 912 3 027 938
   
IV. Przychody ogółem 1 824 532 152 044
z tego:
1. Kredyty i pożyczki 1 437 870 0
2. Spłaty pożyczek udzielonych 54 204 0
3. Inne źródła 332 458 152 044
V. Rozchody ogółem 846 620 217 287
z tego:
1. Spłaty kredytów i pożyczek 846 620 217 287

Przewodniczący Zarządu

Franciszek Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-05-08

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2006-05-08

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2006-05-08