INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 
2006 rok

Wykonanie 
na dzień 30.06.2006 r.

1

2

3

4

   
I. Dochody ogółem

54 109 235

19 650 612
II. Wydatki ogółem

54 906 733

15 695 778
III. Nadwyżka / deficyt -797 498 3 954 834
   
IV. Przychody ogółem 1 644 118 498 648
z tego:
1. Kredyty i pożyczki 1 437 870 0
2. Spłaty pożyczek udzielonych 54 204 346 604
3. Inne źródła 152 044 152 044
V. Rozchody ogółem 846 620 434 574
z tego:
1. Spłaty kredytów i pożyczek 846 620 434 574

Przewodniczący Zarządu

Franciszek Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-08-01

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2006-08-02

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2006-08-01