Programy

Programy aktualne:

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 r.
  1. Sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych w 2020 roku
 2. Polityka Prorodzinna Powiatu Augustowskiego  
  1. Sprawozdanie za rok 2020
 3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
 4. Program współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
 5. Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023
  1. Sprawozdanie za rok 2020
 6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 - 2024
  1. Sprawozdanie za rok 2022
 7. Program Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku
  1. Sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych w 2020 roku
 8. Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030
  1. Sprawozdanie za rok 2021
  2. Sprawozdanie za rok 2022
 9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2030
  1. Sprawozdanie za rok 2020
  2. Sprawozdanie za rok 2021
  3. Sprawozdanie za rok 2022
 10. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2023 - 2028
  1. Sprawozdanie za rok 2020
  2. Sprawozdanie za rok 2021
 11. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2025
 12. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023.
 13. Strategia terytorialna Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego
 14. Lokalny programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach
  1. Uchwała Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach
  2. Uchwała Nr 202/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. o zmianie Uchwały Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach

Programy archiwalne:

 1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021
  1. Sprawozdanie za rok 2020
  2. Sprawozdanie za rok 2020 wersja II
 2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016 – 2020
  1. Sprawozdanie za rok 2020

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Data modyfikacji: 2024-02-15

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2004-03-25