Programy

Programy aktualne:

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 r.
  1. Sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych w 2020 roku
 2. Polityka Prorodzinna Powiatu Augustowskiego  
  1. Sprawozdanie za rok 2020
 3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
 4. Program współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
 5. Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023
  1. Sprawozdanie za rok 2020
  2. Sprawozdanie za rok 2021
  3. Sprawozdanie za rok 2022
  4. Sprawozdanie za rok 2023
 6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 - 2024
  1. Sprawozdanie za rok 2022
  2. Sprawozdanie za rok 2023
 7. Program Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku
  1. Sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych w 2020 roku
 8. Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030
  1. Sprawozdanie za rok 2021
  2. Sprawozdanie za rok 2022
  3. Sprawozdanie za rok 2023
 9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2030
  1. Sprawozdanie za rok 2020
  2. Sprawozdanie za rok 2021
  3. Sprawozdanie za rok 2022
  4. Sprawozdanie za rok 2023
 10. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2023 - 2028
  1. Sprawozdanie za rok 2023
 11. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2025
 12. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023.
 13. Strategia terytorialna Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego
 14. Lokalny programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach
  1. Uchwała Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach
  2. Uchwała Nr 202/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. o zmianie Uchwały Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach

Programy archiwalne:

 1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021
  1. Sprawozdanie za rok 2020
  2. Sprawozdanie za rok 2020 wersja II
  3. Sprawozdanie za rok 2021
 2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016 – 2020
  1. Sprawozdanie za rok 2020

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Data modyfikacji: 2024-04-12

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2004-03-25