WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Augustowie
w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. w celu złożenia ślubowania przez radnych.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I
z dnia 23 października 2018 r. i dnia 24 października 2018 roku
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego
(WYCIĄG)

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGACH WYBORCZYCH
- Okręg nr1
- Okręg nr2
- Okręg nr3

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu w Augustowie

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU Augustowskiego,
Okręg nr 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie w dniu 20 października 2018r. i w dniu wyborów - 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Augustowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. z podziałem na okręgi wyborcze:
- Okręg nr 1
- Okręg nr 2
- Okręg nr 3

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatom na radnych w wyborach do Rady Powiatu Augustowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Suwałkach  z dnia 27  września 2018 r. o losowaniu numerów listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów: augustowskiego, sokólskiego, sejneńskiego i suwalskiego,  którym  nie zostały przyznane numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego wykonującego czynności  o charakterze ogólnowojewódzkim.

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej, siedzibie i godzinach urzędowania.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- skład komisji

- POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 10 i 11 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie w wyborach do Rady Powiatu w Augustowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018:

- Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2020-03-12

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2018-08-23