Kontrole urzędu własnego

ROK 2017

 

L.p.

Data kontroli

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

Rozstrzygnięcie

1

3 styczeń 2017 r.-

(poz. 1 Książka kontroli)

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Białymstoku

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Wystąpienie pokontrolne: LBI.410.025.14.2016 P/16/0592.

2

2 marca 2017r. –

21 marca 2017r.

(poz. 2 Książka kontroli)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w  Białymstoku

kontrola w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

 

Protokół kontroli:

Znak pisma: 012017030150PRO001

Znak sprawy: 012017030150

/do wglądu Wydział Organizacyjno-Prawny/

3

28 luty 2017 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

kontrola w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Augustowskiego

Sprawozdanie: OB-I.6610.21.2017.JC
z dnia 1 marca 2017r.

4

9 marca 2017r.

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

kontrola w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Augustowskiego

Sprawozdanie: OB-I.6610.21.2017.JC
z dnia 6 kwietnia 2017r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2004-03-24

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2017-04-26

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2004-03-24