Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Augustowie mieści się w dwóch budynkach:

 1. przy ulicy 3 Maja 29, mieszczą się wydziały:
  1. Oświaty, Kultury i Sportu,
  2. Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. Komunikacji i Transportu,
  4. Organizacyjno-Prawny,
  5. Architektury i Budownictwa,
  6. Finansowo-Budżetowy,
  7. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
 2. przy ulicy Karola Brzostowskiego 2:
  1. Geodezji i Kartografii.
  2. Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29.

Urząd pracuje w dni robocze od poniedziału do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 • Kasa Starostwa czynna jest w godzinach 7:30 - 15:15.

Dane kontaktowe:

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Szanowny Kliencie, jeśli masz problem z wejściem na górne piętra w budynku przy ul. 3 Maja 29, zgłoś to w Biurze Obsługi Klienta, pokój Nr 1. W budynku przy ul. Karola Brzostowskiego 2 należy nacisnąć przycisk dzwonka na parterze, a urządnik zejdzie do osoby.

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu i Naczelnicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 15:30 oraz w poniedziałki po godzinach pracy urzędu od 15:30 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Sekretariacie urzędu.

Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu.

ZGŁOSZENIE/ODBIÓR RZECZY ZNALEZIONYCH w godzinach pracy Urzędu.

RACHUNEK BANKOWY:    
Starostwo Powiatowe w Augustowie

90 1240 5211 1111 0010 4341 0223
opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie, dzierżawa mienia, opłaty geodezyjne.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Data modyfikacji: 2022-07-20

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2003-08-26