Start / Starostwo Powiatowe / Godziny pracy urzędu

Starostwo Powiatowe w Augustowie

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek – piątek
w godzinach od 7.30 do 15.30
KASA STAROSTWA czynna w godzinach od 7.30 do 15.00

Telefon 87 6439650
FAX 87 6439695; 6439676
e-mail: powiat.augustowski@home.pl
   

ul.3-go Maja 29  – siedziba wydziałów:  
 

Oświaty, Kultury i Sportu    

Promocji i Rozwoju Powiatu

Komunikacji i Transportu 
   
Organizacyjno Prawnego  
 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa    

Architektury i Budownictwa  
 
Finansowo Budżetowego    

Spraw Obywatelskich

ul.3-go Maja 37 – siedziba wydziału:

Geodezji i  Kartografii
 

Szanowny Kliencie, jeśli masz problem z wejściem na górne piętra,
zgłoś to w Biurze Obsługi Klienta, pokój Nr 1.

NACZELNICY WYDZIAŁÓW
przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu.


ZGŁOSZENIE/ODBIÓR RZECZY ZNALEZIONYCH
w godzinach pracy Urzędu.

RACHUNEK BANKOWY:    
Starostwo Powiatowe w Augustowie

90 1240 5211 1111 0010 4341 0223
opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie, dzierżawa mienia, opłaty geodezyjne

   
   
   

 

 

Autor: Wydział Organizacyjno - Prawny
Data wprowadzenia do BIP: 2003-08-26
Data publikacji: 2003-08-26
Data modyfikacji: 2016-03-02