Ogłoszenia o wolnych stanowiskach

OGŁOSZENIA AKTUALNE:


Dokumenty do pobrania przy naborach na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Augustowie:

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz doc , pobierz pdf

- Wzory oświadczeń dla kandydata:

- Klauzula informacyjna - pobierz docx, pobierz pdf

- Wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych - pobierz docx, pobierz pdf


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Audytor wewnętrzny w wymiarze 1/4 etatu

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Specjalista do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, pełniącego jednocześnie obowiązki Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Młodszy referent w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w wymiarze 3/4 etatu

Specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym (Biuro Obsługi Klienta)

Specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym (Sekretariat)

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie

Młodszy Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Młodszy referent w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Specjalista w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa 

Młodszy Referent w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Młodszy Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

Młodszy referent w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Młodszy Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w wymiarze pełnego etatu

Specjalista do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, pełniący jednocześnie obowiązki Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, w wymiarze 3/4 etatu

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w wymiarze pełnego etatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie

Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym w wymiarze pełnego etatu.

Główny Specjalista ds. spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu 

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Główny Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w wymiarze 1/2 etatu

Glówny specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu w wymiarze pełnego etatu

Informacja (ważne !)

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu w wymiarze pełnego etatu

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu w wymiarze pełnego etatu

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu w wymiarze pełnego etatu

Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w wymiarze pełnego etatu

Referent ds. gospodarki nieruchomościami rolnymi w Wydziale Geodezji i Kartografii

Referent ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii

Młodszy referent w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wymiarze pełnego etatu.

Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa w wymiarze pełnego etatu.

Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego w wymiarze pełnego etatu.

Geolog powiatowy

Młodszego referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wymiarze pełnego etatu.

Specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wymiarze pełnego etatu.

Młodszego referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wymiarze pełnego etatu.

Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii w wymiarze pełnego etatu

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe Augustów

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2005-12-23

Data modyfikacji: 2024-07-17

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2005-12-23