Informacje

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  572-397-060 lub poprzez e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl.
Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 572-397-060 lub poprzez e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl.
Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni budynek Starostwa Powiatowego,
ul. 3 Maja 29,
16-300 Augustów
Wt. – czw. godz.
11.30 - 15.30
Pt. godz.:
9.00 - 13.00
572-397-060
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk
Pon. godz.:
9.00 – 13.00
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
udziela Fundacja Honeste Vivere w Warszawie
budynek Starostwa Powiatowego,
ul. 3 Maja 29,
16-300 Augustów
Pon. godz.:
9.00 – 13.00
Wt. – czw. godz.
7.30 - 11.30
572-397-060
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk
Pt. godz.:
9.00 - 13.00

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego:

https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-w-woj-podlaskim.html

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie augustowskim: pobierz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno-Prawny

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2018-12-31