Informacje w trybie art. 30a ustawy Prawo Budowlane

Lp. Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu lub nie wniesieniu sprzeciwu
1 9.11.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Augustów, ulica 29 Listopada, na działkach nr ewid.: 297/30, 1162/7 obręb 5 Miasto Augustów i 328 obręb 4 Miasto Augustów

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Augustów Etap II część 7

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej z rur  PE100RC SDR17 dn225, PE100RC PP SDR17 dn225.

Rury polietylenowe do budowy gazociągu powinny być koloru pomarańczowego odpowiednio oznakowane.

Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.

Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 05.12.2023 r.
2 27.11.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Augustów, ulica Waryńskiego, Piwna, Przemysłowa, Kasztanowa, Portowa, na działkach nr 220, 244/2 obr. 4 Miasto Augustów oraz działki 415/6, 396, 405/1, 390, 348, 344, 297/30 obr. 5 Miasto Augustów

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Augustów Etap II część 6
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej z rur  PE100RC SDR17 dn225, PE100RC PP SDR17 dn225,  PE100RC PP SDR11 dn63,  PE100RC PP SDR11 dn63
Rury polietylenowe do budowy gazociągu powinny być koloru pomarańczowego odpowiednio oznakowane.
Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.

Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 19.12.2023 r.
3 05.01.2024 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Augustów, ulica Storczykowa, Liliowa, Bluszczowa, Prądzyńskiego, Mickiewicza, Arnikowa, Zawilcowa na działkach nr ewid. 4566, 4565, 4563, 3894/1, 3578/1, 3541/41, 3993/11, 3994/2, 4347, 4348, 3994/13, 3541/40, 3541/38, 4302/2 (przed podziałem 4302) obr. 3 Miasto Augustów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Augustów Etap II część 6
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100RC SDR11 dn63, PE100RC PP SDR11 dn63 o długości L=1718,10 oraz z rur PE100RC SDR11 dn40,  PE100RC PP SDR11 dn40 o długości L=151,90 m.
Rury polietylenowe do budowy gazociągu powinny być koloru pomarańczowego odpowiednio oznakowane.
Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.
Zaświadczenie o braku sprzeciwu  z dnia 30.01.2024 r.
4 29.02.2024 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Augustów, ulice Wybickiego, Legionów, Śluzowa, Stawy, Straży Leśnej, Grzybowa na działkach nr ewid:
3705/2, 783/11 obręb 3 Miasto Augustów
783/2, 783/7, 424/2, 424/1, 425/1, 415/6, 415/2, 415/3, 689, 690/2, 669 obręb 5 Miasto Augustów
Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Augustów Etap II część 5
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej z rur  PE100RC SDR17 dn225, PE100RC PP SDR17 dn225, PE100RC SDR dn63, PE100RC PP SDR11 dn63, PE100RC SDR11 dn40, PE100RC PP SDR11 dn40.
Rury polietylenowe do budowy gazociągu powinny być koloru pomarańczowego odpowiednio oznakowane. Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.
Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 26.03.2024 r.
5 6.03.2024

Gmina Augustów

Grabowo Kolonie gmina Augustów na działkach nr ewid.: 276/1, 233/2, 230/2, 227/2, 225/2, 223/2, 220/2, 217/2, 288 obręb 0009 Grabowo Kolonie

Rozbudowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo Kolonie gmina Augustów.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø90 o długości sumarycznej 310 m, montażu rurociągów z rur polietylenowych metodą przewiertu Ø160 o długości sumarycznej 27 m oraz wykonaniu hydrantu Ø80 żeliwnego.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Architektury i Budownictwa

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Data modyfikacji: 2024-03-26

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2016-02-26