Rejestry, ewidencje, archiwa.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

 1. Archiwum Zakładowe,
 2. Książka kontroli zewnętrznej,
 3. Rejestr kancelaryjny – elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów,
 4. Rejestr skarg i wniosków,
 5. Rejestr uchwał Rady Powiatu,
 6. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
 7. Rejestr pełnomocnictw, upoważnień,
 8. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu,
 9. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Powiatu,
 10. Wykaz radnych Rady Powiatu,
 11. Rejestr zamówień publicznych,
 12. Rejestr zarządzeń Starosty,
 13. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych,
 14. Ewidencja osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych ( akta osobowe),
 15. Ewidencja oświadczeń majątkowych,
 16. Rejestr zbiorów danych,
 17. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
 18. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
 19. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
 20. Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Augustowskiego podlegających rejestracji w KRS
 21. Rejestr cen i wartości nieruchomości,
 22. Ewidencja gruntów i budynków,
 23. Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości,
 24. Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 25. Zasób Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 26. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
 27. Rejestr decyzji pozwoleń na budowę,
 28. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 29. Rejestr dzienników budów.
 30. Rejestr wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 31. Rejestr sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
 32. Rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom
 33. Rejestr wydanych świadectw legalności pozyskania drewna,
 34. Rejestr informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy,
 35. Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 36. Ewidencja uproszczone plany urządzenia lasu.
 37. Archiwum geologiczne,
 38. Rejestr działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców  i innych podmiotów prowadzących szkolenie,
 39. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 40. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 41. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 42. Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 43. Rejestr zezwoleń na krajowy transport osób,
 44. Rejestr wniosków i udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób,
 45. Rejestr wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
 46. Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, kategorii II i kategorii III,
 47. Rejestr pojazdów archiwalny,
 48. Ewidencja wpisywania i skreślania instruktorów i wykładowców,
 49. Ewidencja wydawania i cofania uprawnień dla diagnostów,
 50. Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 51. Ewidencja pojazdów,
 52. Ewidencja kierowców,
 53. Ewidencja pojazdów przekazanych przez firmę usuwającą pojazdy z dróg,
 54. Ewidencja osób korzystających z porad Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 55. Rejestr czynności przetwarzania,
 56. Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno-Prawny

Data wytworzenia: 2018-06-09

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data wprowadzenia: 2004-03-24

Data modyfikacji: 2020-09-14

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2004-03-24