konsultacje społeczne

Augustów, 19 października 2023 r.

Informacja
o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 10 października 2023 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze Powiatu Augustowskiego od 20 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl

Do pobrania:

Augustów, 9 listopada 2023 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Do pobrania:


Augustów, 18 października 2022 r.

Informacja o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 14 października 2022 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze Powiatu Augustowskiego od 19 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną.

Do pobrania:

Augustów, 7 listopada 2023 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Do pobrania:


Augustów, 19 października 2021 r.

Informacja o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 14 października 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze Powiatu Augustowskiego od 21 października 2021 r. do 4 listopada 2021 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną.

Do pobrania:

Augustów, 10 listopada 2021 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Do pobrania:


Augustów, 11 grudnia 2020r.

OGŁOSZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.).

informuję

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Gmina Miasto Augustów, obręb: Augustów I,II,III (Wspólnota Gruntowa Miasta Augustów), Gmina Augustów obręby: Białobrzegi, Biernatki, Bór, Chomontowo, Czarnucha, Gabowe Grądy, Gliniski, Góry, Grabowo Kolonia, Grabowo Wieś, Jabłońskie, Janówka, Jeziorki, Kolnica, Komaszówka, Łąki wsi Kamień, Łąki n/rz. Rospudą, Mazurki, Mikołajówek, Netta  Pierwsza, Netta  Druga, Netta  Folwark, Nowy  Dworek, Obuchowizna, Osowy  Grąd,  Ponizie, Posielanie, Promiski, Pruska Mała, Pruska Wielka, Rutki Nowe, Rutki Stare, Rzepiski, Sajenek, Świderek, Topiłówka, Turówka, Uścianki, Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie, Żarnowo Trzecie, Gmina Nowinka, obręby: Ateny, Barszczowa Góra, Bryzgiel, Cisówek, Danowskie, Gatne Pierwsze, Gatne Drugie, Józefowo, Juryzdyka, Kopanica, Krusznik, Monkinie, Nowinka, Olszanka, Olszanka  Folwark, Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Podkrólówek, Podnowinka, Sokolne, Strękowizna, Szczebra, Szczeberka, Szczepki, Tobołowo, Walne, Gmina Płaska, obręby: Dalny Las, Gorczyca, Gruszki, Macharce, Mikaszówka, Mołowiste, Muły, Płaska, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, Sucha Rzeczka, Gmina Lipsk, obręby: Dolinczany, Dulkowszczyzna, Lichosielce, Miasto Lipsk, Podwołkuszne, Rakowicze, Gmina Bargłów Kościelny, obręby: Bargłów Dworny, Bargłów Kościelny, Bargłówek, Bargłówka, Barszcze, Brzozówka, Bułkowizna, Górskie, Judziki, Komorniki, Kroszewo, Kroszówka, Kukowo, Łabętnik, Nowiny Bargłowskie, Nowiny Stare, Pieńki, Popowo, Reszki, Rumiejki, Tajno Łanowe, Tajno Podjeziorne, Tajno Stare, Tobyłka, Były Majątek Wólka Karwowska, Wólka Karwowska, Żrobki, Gmina Sztabin, obręby: Balinka, Budziski, Chomaszewo, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Długie, Dłużański Las, Ewy, Fiedorowizna, Jasionowo Dębowskie, Jaziewo, Kamień, Komaszówka, Krasnoborki, Kryłatka, Lebiedzin, Motułka, Ostrowie, Wolne, Wrotki, położonych w powiecie augustowskim,  na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. przyjętymi uproszczonymi planami urządzenia wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu.

 Pliki do pobrania:

 


Augustów, dnia 30.11.2020 r.

Zarząd Powiatu Augustowskiego

w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Konsultacje będą trwały od dnia  30 listopada 2020 r. do dnia 20 grudnia 2020 roku.

Z treścią „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Starostwa, po uprzednim uzgodnieniu,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie w zakładce „Konsultacje społeczne” .

Uwagi i wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: powiat.augustowski@home.pl;
  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów;
  • bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój nr 1.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Grzegorz Dadura

NACZELNIK WYDZIAŁU

Pliki do pobrania:


Augustów,  02.10.2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Starosta Augustowski informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2021-2030, wraz  prognozą oddziaływania na środowisko dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych, położonych  na  terenie powiatu  augustowskiego:  Gmina Miasto Augustów: Obręb I (Wspólnota Gruntowa Miasta Augustów), Gmina Augustów obręby: Białobrzegi, Bór, Czarnucha, Gabowe Grądy, Gliniski, Góry, Jabłońskie, Kolnica, Komaszówka, Łąki wsi Kamień, Łąki n/rz. Rospudą, Mazurki, Netta  Folwark, Obuchowizna, Osowy  Grąd,  Ponizie, Promiski, Rzepiski, Sajenek, Świderek, Topiłówka, Gmina Nowinka, obręby: Ateny, Bryzgiel, Danowskie, Kopanica, Krusznik, Monkinie, Nowinka, Pijawne Polskie, Podnowinka, Strękowizna, Szczebra, Tobołowo, Walne, Gmina Płaska, obręby: Dalny Las, Gorczyca, Gruszki, Macharce, Mikaszówka, Mołowiste, Muły, Płaska, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, Sucha Rzeczka, Gmina Lipsk, obręby: Miasto Lipsk, Podwołkuszne, Gmina Bargłów Kościelny, obręby: Pieńki, Gmina Sztabin, obręby: Balinka, Budziski, Chomaszewo, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Długie, Dłużański Las, Ewy, Fiedorowizna, Jasionowo Dębowskie, Jaziewo, Kamień, Komaszówka, Krasnoborki, Kryłatka, Lebiedzin, Motułka, Ostrowie, Wolne, Wrotki.   

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 07 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie lub ustnie w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu, trwania konsultacji społecznych, uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.


Augustów,  30.09.2020 r.

INFORMACJA o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 25 września 2020 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze Powiatu Augustowskiego od 1 do 16 października 2020 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres: promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl

do pobrania:


Augustów,  21.01.2020 r.

PODSUMOWANIE

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych: obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin na terenie powiatu  augustowskiego o łącznej powierzchni 1643,53 ha, położonych  na  terenie powiatu  augustowskiego  na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2029r.

do pobrania: pełna treść PODSUMOWANIA


Augustów, 09.01.2020 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-d,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

informuję

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin położonych w gminie Sztabin, powiat augustowski na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. przyjętymi uproszczonymi planami urządzenia lasu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem do tych planów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30.

Augustów, 09.01.2020 r.

Sporządzono na podstawie art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.)

UZASADNIENIE

Zgodnie z przywołanym artykułem uzasadnienie zawiera informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Udział społeczeństwa w postępowaniu został zapewniony poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków, informując o  sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków..

W terminie od 01 grudnia 2019r. do dnia 22 grudnia 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzenia lasów obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin wyłożenia dokumentów został podany do publicznej wiadomości obwieszczeniem na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie i Urzędu Gminy w Sztabinie oraz ogłoszony w Gazecie Współczesnej, w wydaniu z dnia 27.11.2019r.

W ustawowym terminie (21 dni) nie wpłynęły drogą elektroniczną ani pocztą żadne uwagi czy wnioski. Nikt też nie złożył ustnie jakichkolwiek uwag i wniosków do udostępnionych dokumentów.


Augustów, 28.11.2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Starosta Augustowski informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2020-2029 obejmujących miejscowości: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin, położonych w powiecie augustowskim, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.


Augustów, 18.09.2019 r.

INFORMACJA o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
(Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 16 września 2019 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 19 września do 4 października 2019 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl

do pobrania:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Załącznik: Raport z konsultacji społecznych


Augustów, 05.12.2018 r.

INFORMACJA  o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 3 grudnia 2018 r. podjął decyzję
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 6 do 21 grudnia 2018 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl

do pobrania:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

do pobrania: Raport z konsultacji społecznych


Augustów, 31 października 2018 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

informuję

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Kopczany, Krasne, Łąki wsi Krasne, Kurianka, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Rygałówka, Siółko, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Żabickie położonych w gminie Lipsk powiat augustowski   na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2028r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. przyjętymi uproszczonymi planami urządzenia wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu.                                                                                                                        

do pobrania:


Augustów, 25.09.2018 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2019-2028 obejmujących miejscowości: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Krasne, Łąki wsi Krasne, Kurianka, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Starożyńce, Żabickie, gmina Lipsk powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 22 października 2018 r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.


Augustów, 21.11.2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2018-2027 obejmujących miejscowości: Sosnowo w gminie Sztabin, Skieblewo w gminie Lipsk, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pruska, Tajenko w gminie Bargłów Kościelny, obręby 1-2, 4-7 miasta Augustów, powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 17 grudnia 2016 r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, 02.01.2018 r.

do pobrania:

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2023-11-09

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2017-11-21