Informacje o instalacjach

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

Zgodnie z art. 152 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) poniżej udostępnia się następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 • zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne,
 • informacje o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu,
 • sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu,
 • uwagi wnoszone przez osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne lub przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia,
 • odpowiedzi prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń na wniesione uwagi.

Uwagi, o których mowa powyżej, wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może wnieść za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Poniżej udostępniamy skany dokumentów, które w razie potrzeby mogą być odczytane osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi przez pracownika Starostwa Powiatowego.
W przypadku trudności z odczytaniem dokumentów skanowanych zapoznaj się z tą informacją.

 1. rok 2020, 2021:
  1. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 10.02.2020 r.
  2. Informacja o zakończeniu eksploatacji Orange Polska S.A. z dnia 17.02.2020 r.
  3. Zgłoszenie T-Mobile Polska S.A. z dnia 24.03.2020 r.
  4. Informacja o zmianie danych Orange S.A. z dnia 01.04.2020 r.
  5. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 06.04.2020 r.
  6. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 16.04.2020 r.
  7. Zgłoszenie/aktualizacja danych T-Mobile Polska S.A. z dnia 20.04.2020 r.
  8. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 20.04.2020 r.
  9. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 21.04.2020 r.
  10. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 22.04.2020 r.
  11. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 24.04.2020 r.
  12. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 24.04.2020 r.
  13. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 24.04.2020 r.
  14. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 30.04.2020 r.
  15. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 30.04.2020 r.
  16. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 12.05.2020 r.
  17. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 12.05.2020 r.
  18. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 20.05.2020 r.
  19. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 20.05.2020 r.
  20. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 25.05.2020 r.
  21. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 25.05.2020 r.
  22. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 27.05.2020 r.
  23. Zgłoszenie/aktualizacja Towerlink Poland Sp. z o. o. z dnia 04.08.2021 r.
  24. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o. o. z dnia 01.09.2021 r.
  25. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o. o. z dnia 02.09.2021 r.
  26. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 15.09.2021 r.
  27. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 13.10.2021 r. Lipsk-Kolonie
  28. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 13.10.2021 r. Bargłów Dworny
  29. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 14.10.2021 r. Nowy Lipsk
  30. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 20.10.2021 r. Augustów, Turystyczna 18
  31. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 28.12.2021 r. Kolonie Lipsk
 2. rok 2022
  1. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 11.01.2022 r. Nowinka Danowskie
  2. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 18.01.2022 r. Sosnowo
  3. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 5.05.2022 r. Dalny Las
  4. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 9.05.2022 r. Olszanka
  5. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 10.05.2022 r. Augustów Westerplatte
  6. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 10.05.2022 r. Płaska
  7. Zgłoszenie/aktualizacja TowerLink Poland Sp. z o.o. z dnia 23.05.2022 r. Augustów Centrum
  8. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 24.05.2022 r. Jaminy
  9. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 2.06.2022 r. Kamień
  10. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 17.06.2022 r. Lipsk
  11. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 27.06.2022 r. Hruskie
  12. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 8.07.2022 r. Jastrzębna
  13. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 8.07.2022 r. Jaziewo
  14. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 09.08.2022 r. Bargłów Kościelny
  15. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 16.08.2022 r. Danowskie
  16. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 06.09.2022 r. Augustów, Turystyczna 18
  17. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o. o. z dnia 06.09.2022 r. gm. Augustów
  18. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 30.09.2022 r. Bargłów Dworny
  19. Zgłoszenie/aktualizacja Towerlink Poland Sp. z o.o. z dnia 08.11.2022 r. Augustów ul. Głowackiego
  20. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 09.11.2022 r. Augustów ul. Nowomiejska
 3. rok 2023
  1. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 22.03.2023 r. Tajno Podjeziorne gm. Bargłów Kościelny
  2. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 31.03.2023 r. Augustów ul. Westerplatte 16
  3. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 17.04.2023 r. Żarnowo działka nr 155/5
  4. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 25.05.2023 r. Kopiec działka 538
  5. Uzupełnienie T-Mobile Polska S.A. z dnia 29.05.2023 r. Kopiec działka 538
  6. Zgłoszenie demontażu anteny radiolinii instalacji P4 Sp. z o.o. z dnia 15.06.2023 r. Janówka, gm. Augustów
  7. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji P4 Sp. z o.o. z dnia 15.06.2023 r. Osowy Grąd, gm. Augustów
  8. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji P4 Sp. z o.o. z dnia 20.06.2023 r. Kolnica, gm. Augustów
  9. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji P4 Sp. z o.o. z dnia 20.06.2023 r. Olszanka, gm. Augustów
  10. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji Orange Polska S.A. z dnia 21.06.2023 r. Bargłów Kościelny
  11. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji Orange Polska S.A. z dnia 21.06.2023 r. Augustów, ul. Obr. Westerplatte 16
  12. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji Orange Polska S.A. z dnia 26.06.2023 r. Szczebra, gm. Nowinka
  13. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji Orange Polska S.A. z dnia 15.09.2023 r. Kopczany
  14. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji Orange Polska S.A. z dnia 15.09.2023 r. Rutki Nowe
  15. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji Orange Polska S.A. z dnia 21.09.2023 r. Lipsk, ul. Jermakowicza
  16. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji P4 Sp. z o.o. z dnia 26.09.2023 r. Augustów, ul. 3 Maja 8/12
  17. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji P4 Sp. z o.o. z dnia 4.10.2023 r. Osowy Grąd 21
  18. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 17.10.2023 r. Bargłów Dworny dz. nr 188
  19. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 18.10.2023 r. Kolonie Lipsk dz. nr 112/1
  20. Zgłoszenie/aktualizacja instalacji Orange Polska S.A. z dnia 24.10.2023 r. Augustów, PKP
  21. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 15.11.2023 r. Janówka
  22. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 16.11.2023 r. Serski Las
 4. rok 2024
  1. Zgłoszenie/aktualizacja Towerlink Poland Sp. z o.o. z dnia 8.01.2024 r.  Augustów, dz. nr 1169
  2. Zgłoszenie/aktualizacja Towerlink Poland Sp. z o.o. z dnia 22.01.2024 r.  Białobrzegi
  3. Zgłoszenie/aktualizacja Towerlink Poland Sp. z o.o. z dnia 05.02.2024 r.  Hruskie, gm. Sztabin
  4. Zgłoszenie/aktualizacja Towerlink Poland Sp. z o.o. z dnia 13.02.2024 r.  Rakowicze, gm. Lipsk
  5. Informacja Towerlink Poland Sp. z o.o. z dnia 15.02.2024 r. o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej BT11675 Augustów, Tartaczna
  6. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 16.02.2024 r. Danowskie

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Ochrony Środowiska i Lesnictwa - Grzegorz Dadura

Data wytworzenia: 2020-04-07

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2024-02-23

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2020-04-07