Informacje o instalacjach

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

Zgodnie z art. 152 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) poniżej udostępnia się następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 • zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne,
 • informacje o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu,
 • sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu,
 • uwagi wnoszone przez osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne lub przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia,
 • odpowiedzi prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń na wniesione uwagi.

Uwagi, o których mowa powyżej, wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może wnieść za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Poniżej udostępniamy skany dokumentów, które w razie potrzeby mogą być odczytane osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi przez pracownika Starostwa Powiatowego.
W przypadku trudności z odczytaniem dokumentów skanowanych zapoznaj się z tą informacją.

 1. rok 2020:
  1. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 10.02.2020 r.
  2. Informacja o zakończeniu eksploatacji Orange Polska S.A. z dnia 17.02.2020 r.
  3. Zgłoszenie T-Mobile Polska S.A. z dnia 24.03.2020 r.
  4. Informacja o zmianie danych Orange S.A. z dnia 01.04.2020 r.
  5. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 06.04.2020 r.
  6. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 16.04.2020 r.
  7. Zgłoszenie/aktualizacja danych T-Mobile Polska S.A. z dnia 20.04.2020 r.
  8. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 20.04.2020 r.
  9. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 21.04.2020 r.
  10. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dn. 22.04.2020 r.
  11. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 24.04.2020 r.
  12. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 24.04.2020 r.
  13. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 24.04.2020 r.
  14. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 30.04.2020 r.
  15. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 30.04.2020 r.
  16. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 12.05.2020 r.
  17. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 12.05.2020 r.
  18. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 20.05.2020 r.
  19. Zgłoszenie/aktualizacja T-Mobile Polska S.A. z dnia 20.05.2020 r.
  20. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 25.05.2020 r.
  21. Zgłoszenie/aktualizacja P4 Sp. z o.o. z dnia 25.05.2020 r.
  22. Zgłoszenie/aktualizacja Orange Polska S.A. z dnia 27.05.2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Ochrony Środowiska i Lesnictwa - Grzegorz Dadura

Data wytworzenia: 2020-04-07

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Modyfikujący: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2020-09-14

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2020-04-07